Børster

Børsteringer laget med polypropylen- fiber (PP).

Kan også leveres med polyamid/nylon- (PA) eller stål-fiber.

Alternativt en blanding av PP- og stål-fiber.

Disse kan leveres både stål- og plast-krager.

Vi leverer også valser og sidebørster

Postadresse: Postboks 231, 1431 Ås

Besøksadresse: Husvikholmen 10, 3. etg., 1443 Drøbak

Telefon (+47) 64 94 47 33