Hardmetall

Force - Hardmetallskjær - Med hardhet 500/900 HB

Vinklet Sliteskjær med innboret Hardmetall kjerner og 65 mm lange tenner

Art. nr. 96203S Force, 150x16x0915 mm. Tannet m/Hardmet. – cc305, Strangspr. 15.gr.

Art. nr. 96223S Force, 150x16x1220 mm. Tannet m/Hardmet. – cc305, Strangspr. 15.gr.

 

Leveres med standard 18x18 Firkant hull og 305 mm hulldeling.

Aktuelt Bruksområde: Traktor skraper for travbaner o.l.

Andre lengder opptil 1220 mm, og hulltyper/hulldeling, på forespørsel.

SLITESKJÆR MED HARDMETALL FOR SNØPLOGER OG VEGHØVLER

Postadresse: Postboks 231, 1431 Ås

Besøksadresse: Husvikholmen 10, 3. etg., 1443 Drøbak

Telefon (+47) 64 94 47 33